Υπενθυμίζεται σε όλους τους φοιτητές των Πανεπιστημίων της Βουλγαρίας οτι πέραν των 3 απουσιών σε εργαστήριο αυτόματα χάνεται το μάθημα. Σε περίπτωση 4ης παρουσίας παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.