ΠΡΩΤΟΙ εμείς γνωστοποιούμε την απόφαση του Rector της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του St. Kliment ότι, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης,  τα δίδακτρα μειώνονται σε 10.224 leva δηλαδή 5.250 € περίπου.