Τα CREDITS του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας για το Α’ και Β’ έτος έχουν ως εξής:

Credits of the medical University Sofia are as follows: 

1ο έτος ΙΑΤΡΙΚΗ

Cytology     6,6

Medical Ethics     3,2

Biology     8,2

Physics     5,8

Chemistry    5,8

Latin Language    4,9

Anatomy and Histology    10,2

Summer practice     5,8

2o έτος ΙΑΤΡΙΚΗ

Biophysics    4

Medical Informatics    2,3

Sports    4,6

Anatomy and Histology    21

Physiology    12

Biochemistry 10,4

Foreign Language    7,3

Summer practice    4,8

Elective courses    4,8

1o έτος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Chemistry    4,6

Human Biology    4,6

Latin Language    5,8

Foreign Language     6,6

Computer Science    2,8

Human Cytology and Embryology     4,0

Human Anatomy and Histology    7,2

Biochemistry   3,4

Dental Materials   4,0

Pre-clinics of Prosthetic Dental Medicine   7,2

Practical Training     4,8