Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ανακοίνωσε κατηγορηματικά ότι θα δέχεται trasncript μεταγραφής από άλλες χώρες αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 18 Αυγούστου.