Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου σε όλες τις σχολές όλων των Πανεπιστημίων που εκπροσωπούμε είναι τα ακόλουθα:

UNIVERSITY ST. KLIMENT

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                                 

Κυτταρολογία-Ιστολογία-Εμβρυολογία

Χημεία

Φυσική

Sports

Λατινικά με Ιατρική Ορολογία

Βιολογία

Ανατομία και Ιστολογία

Βουλγάρικα
 

MEDICAL UNIVERSITY SOFIA- MEDICINE

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                                 

Iατρική Φυσική

Ανατομία

Κυτταρολογία

Βιολογία

Ιατρική Χημεία

Medical Ethics

Λατινικά

Bουλγάρικα


MEDICAL UNIVERSITY SOFIA- DENTISTRY

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

Χημεία

Φυσική

Κυτταρολογία και εμβρυολογία

Βιολογία

Ανατομία και Ιστολογία

Dental Materials

Preclinics

Λατινικά

Βουλγάρικα


MEDICAL UNIVERSITY SOFIA- PHARMACY

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

Inorganic chemistry

Λατινικά

Ηigh maths

Physics

Βουλγάρικα

Sport

History of Pharmacy
MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                                 

Φυσική

Ανατομία

Κυτταρολογία

Βιολογία

Χημεία

Λατινικά

Sport

Βουλγάρικα


UNIVERSITY HRADEC KRALOVE

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                         2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιοφυσική                             Aνατομία

Ανατομία                               Ιστολογία+Εμβρυολογία

Ιστολογία + Εμβρυολογία        Βιολογία

Λατινικά                               Λατινικά

Τσέχικα                                First Aid
                                         Τσέχικα

UNIVERSITY COMENIUS

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                         2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιοφυσική                             Ανατομία

Ανατομία                             Βιολογία

Βιολογία                              Ιστολογία

Λατινικά                             Ιατρική Χημεία

First Aid                             Σλοβάκικα

Σλοβάκικα                                                                  


UNIVERSITY SAFARIK KOSICE

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                        2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιολογία                              Ανατομία

Ανατομία                             Βιολογία

Ιατρική Χημεία                     Ιστολογία+Εμβρυολογία

Medical Ethics                      Βιοφυσική

Ιατρική Ορολογία                   Social Medicine

First Aid                              Σλοβάκικα

Πληροφορική

Σλοβάκικα
                                                           

VETERINARY

1o ΕΞΑΜΗΝΟ                                                          

Βιοστατιστική

Ιστορία κτηνιατρικού φαρμάκου

Κυτταρολογία και Ιστολογία

Ανατομία 

Βιοφυσική

Λατινικά

Ιατρική Χημεία

Πληροφορική

Φυσική αγωγή

Αγγλικά

Γερμανικά