Εφιστούμαι την προσοχή σε όλους όσους ενδιαφέρονται για σπουδές στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Βουλγαρίας ότι η επιλογή ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση για να έχουν ομαλή και καλή πορεία οι
σπουδές στο αρχικό τους στάδιο.

Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά ανά εταιρεία ή σχολή. Με δεδομένο ότι τα μη ελαστικά έξοδα (μεταφράσεις, επικυρώσεις, πρωτόκολλα, εξέταστρα) ανά φοιτητή ανέρχονται στο ποσό των 600€- 800€ γίνεται αντιληπτό ότι όσοι ζητούν πολύ μικρή αποζημίωση μοιραία δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Η σωστή επιλογή εκπροσώπου πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που εξασφαλίζουν ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΠΕΙΡΑ και κυρίως ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ αφού τα πάντα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου και
τους Νόμους του Κράτους.

Επιπρόσθετα μεγάλο ρόλο πρέπει να παίξει στην επιλογή εκπροσώπου η βεβαιότητα ότι θα παραχθούν υπηρεσίες για ΟΛΑ τα έτη σπουδών.

Παράλληλα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν εμπιστοσύνη ΜΟΝΟ σε επώνυμους εκπροσώπους με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση και ΟΧΙ σε ανώνυμους που δίνουν μόνο το κινητό τους.