Σύμφωνα με ανακοινώσεις των Ιατρικών Σχολών με τις οποίες συνεργάζεται η Σχολή μας οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων πρωτοετών για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι οι ακόλουθες:

COMENIUS UNIVERSITY ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Ηλεκτρονική αίτηση από 1/3/2017 έως 26/5/2017 (τεστ Ιουνίου) και 28/7/2017 (τεστ Αυγούστου).

COMENIUS UNIVERSITY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Ηλεκτρονική αίτηση από 1/12/2016 έως 31/7/2017.

SAFARYK UNIVERSITY ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Ηλεκτρονική αίτηση από 16/1/2017 έως 31/7/2017

CHARLES UNIVERSITY KRALOVE ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

Ηλεκτρονική αίτηση από 1/1/2017

CHARLES UNIVERSITY KRALOVE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Ηλεκτρονική αίτηση από 1/1/2017

VETERINARY SCHOOL KOSICE

Έντυπη αίτηση από 1/1/2017 έως 3/8/2017

STU ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ηλεκτρονική αίτηση από 1/1/2017

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Έντυπη αίτηση από 14/8/2017

ST. KLIMENT UNIVERSITY ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Έντυπη αίτηση από 14/8/2017

TECHNICAL UNIVERSITY ΣΟΦΙΑΣ

Έντυπη αίτηση από 14/8/2017

Για τους μαθητές της TOMH SCHOOL και MED ACADEMIA όλη την διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών τα αναλαμβάνει η Σχολή μας.