Έκλεισε ο κύκλος του 2019. Ανοίγει ο κύκλος του 2020. 

Στο ξενοδοχείο Marinela στην Σόφια, Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου γενική συγκέντρωση φοιτητών για τελευταίες οδηγίες.