Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης (Plovdiv) διοργανώνει Open Day στις 20 Μαρτίου.
Οι ενδιαφερόμενοι ξένοι φοιτητές και γονείς θα μπορούν να επισκεφθούν τις κύριες μονάδες του MU-Plovdiv, καθοδηγούμενοι από καθηγητές και ειδικούς του Πανεπιστημίου.
Η μέρα θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 2.30 μ.μ. Οι ξεναγήσεις θα ξεκινήσουν από το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής με e-mail.