Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια εδρεύει το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική Σχολή – Οδοντιατρική Σχολή – Φαρμακευτική Σχολή) που διεξάγει τεστ εισαγωγής για πρωτοετείς φοιτητές.

Παράλληλα υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Αγίου Κλιμεντίου (St. Kliment University- Ιατρική Σχολή – Φαρμακευτική Σχολή ). Φέτος, όπως και κάθε χρόνο διεξάγει τεστ εισαγωγής ζωντανά για πρωτοετείς φοιτητές για την Ιατρική – 50 θέσεις και για την Φαρμακευτική – 30 θέσεις.