Διεξήχθη στις 12 Σεπτεμβρίου το τεστ εισόδου της Κτηνιατρικής Σχολής της Σόφιας στην Βιολογία και Αγγλική γλώσσα.

Αίτηση έκαναν 72 φοιτητές, παρουσιάσθηκαν 62 εκ των οποίων για το πρώτο έτος ήταν 50.

Πήραν κάτω από την βάση 8 υποψήφιοι και από τους υπόλοιπους 42 το Πανεπιστήμιο με απόφαση του Πρύτανη δέχθηκε μόνο 30 πρωτοετείς. Ανάμεσά τους 3 φοιτητές της Σχολής μας.